Historie SPPL

SPOOL
Spolek pro ochranu opilců Louny vznikl v roce 1977 kolem party převážně trempů, kteří se scházeli pravidelně při country capele v lounském Bahně – dříve Dělnický dům, nyní restaurace Stromovka.
V podstatě byl smyslem akcí únik od socialistické reality. Nástrojem byla recese.
Naše činnost byla sice monitorována tehdejší Bezpečností, ale jelikož jsme se drželi zásad Strany mírného pokroku v mezích zákona, k přímému zásahu nikdy nedošlo.

SPP
Oficiální Stranu přátel piva založili a legalizovali krátce po listopadové revoluci plzeňští vysokoškoláci. Samotné založení brali jako recesi a v podstatě tímto krokem chtěli pouze poukázat na tehdejší zakládání nejroztodivnějších stran.
Iniciativy se proto chopilo pražské křídlo, které svolalo na 31.3.1990 Valnou hromadu SPP, na které schválili svoji politickou linii a dohodli se na svých kandidátech pro první demokratické volby.
V těchto volbách nakonec SPP dosáhla ziskem necelého půl procenta hlasů relativního úspěchu (nejvíce hlasů obdržela ve volebním okrsku Plzeň-Bory).
Následovalo poměrně aktivní období zaměřené především na navazování spolupráce s pivovary a zakládání Občanských organizací SPP po celé republice.
Jednou z OO se stal i SPOOL. Událo se tak 30.10.1992 na zakládající – či spíše transformační schůzi v restauraci U kalicha v Lounech.

SPPL
11.12.1993 se konal v Obecním domě v Praze Pivní sněm, kde předsednictvo SPP pod vidinou křesel v parlamentě navrhlo fúzi s ČSSD, přičemž požadavkem ČSSD bylo, aby se naše regulérní politická strana přeměnila v pouhé sdružení. Tento krok byl tehdy Pivním sněmem zamítnut. Vedení strany však toto rozhodnutí nerespektovalo a svévolně vlezlo pod křídla Miloše Zemana. Odměnou jim byla jedna místnůstka v Lidovém domě, jeden vysloužilý počítač a podmínka dodávat na stranické akce ČSSD zdarma pivo.
S tímto krokem OO SPP Louny nesouhlasila a na protest přešla do ilegality.
To platilo až do počátku roku 2000, kdy podal lounský přípravný výbor na Ministerstvo vnitra ČR návrh na registraci Strany přátel piva Louny. Tento akt byl vyvrcholením úpadku OO SPP a činnosti několika jedinců v ilegalitě. Potvrzením podaných stanov a vystavením identifikačního čísla organizace se tak SPPL stala novým právním subjektem se všemi právy a povinnostmi.