PRAVIDLA POCHODU ŽIVOTA (Nová pravidla, od r. 2008)

1. Pochod života je společensko-kulturně-sportovní akcí, organizovanou Stranou přátel piva v Lounech (IČO 70582742).

2. Je otevřenou akcí pro amatéry i profesionály starší 18 let, a to bez ohledu na pohlaví, politickou příslušnost, náboženské vyznání či duševní zdraví. Všichni účastníci se zavazují podniknout akci na vlastní náklady a nebezpečí.

3. Pochodník musí navštívit každé fungující hospodské zařízení, které se nachází na trase, i když zde nemusí konzumovat.

4. Každý účastník si zapisuje čárky za vypitá piva. Počítají se piva vypitá v restauračních zařízení na trase, a to včetně hospody startovní, ne však již v hospodě cílové.

5. Použití jakéhokoli dopravního prostředku se považuje za nedůstojné.

6. Každý účastník se musí vyvarovat veškerých provokací vůči domorodcům.

7. Nezáleží na čase, za který je trasa absolvována, každý však musí dorazit do cíle do 21.00 hod.

8. V cíli je podle počtu vypitých piv na trase vyhlášen nejlepší píč (pitel).

10. Všem účastníkům se dostává nejvyšší pocty:
jsou zapsáni do KRONIKY POCHODU ŽIVOTA !

Smyslem akce je radost ze života!

S pozdravem Dej Bůh štěstí!