PRAVIDLA POCHODU ŽIVOTA (platilo do roku 2008)

1. Pochod života je společensko-kulturně-sportovní akcí, organizovanou Stranou přátel piva v Lounech (IČO 70582742).

2. Je otevřenou soutěží pro amatéry i profesionály starší 18 let, a to bez ohledu na pohlaví, politickou příslušnost, náboženské vyznání či duševní zdraví. Všichni účastníci se zavazují podniknout akci na vlastní náklady a nebezpečí.

3. Za každé dopité pivo (0,5 l) si závodník zapisuje na přidělený kupon jednu čárku (bod). Stupně piva se nerozlišují, pito se však nepočítá. Podvod se trestá diskvalifikací.

4. Závodník musí navštívit každé fungující hospodské zařízení, které se nachází na trase, i když zde nemusí konzumovat. Body za konzumaci lze získat ve všech podnicích na trase, a to včetně hospody startovní, ne však již v cíli v Lounech. Konzumace během cesty, např. z láhve, se nezapočítává.

5. Kdo přijme během pochodu cizí pomoc, i když jen dočasně, vypadává ze soutěže. Za pomoc se považuje i použití jakéhokoli dopravního prostředku. Indisponovanému jsou však ostatní povinni poskytnout základní pomoc.

6. Hodnocen je každý závodník, který dorazí do cíle v předepsaném limitu do 21.00 hodin a odevzdá svůj řádně vyplněný kupon.

7. Každý závodník se musí vyvarovat veškerých provokací vůči domorodcům.

8. Vítězí borec, který dodrží všechna pravidla a podmínky soutěže a v cíli má nejvyšší bodový zisk, to znamená nejvíce vypitých piv. Při rovnosti bodů se v cílové hospodě určí pořadí „rozstřelem“: kdo rychleji vypije jedno pivo.

9. Veškeré spory řeší na místě hlavní rozhodčí, ředitel pochodu, nebo Vrchní velitel pivních milicí.

10. Vítězi se dostává nejvyšší pocty: po předání poháru pro vítěze je jeho jméno zapsáno do KRONIKY POCHODU ŽIVOTA !

Smyslem akce je radost ze života!

S pozdravem Dej Bůh štěstí!

Výbor SPP Louny