Předsednictvo

Jméno

Titul

Funkce

e-mail

datum vstupu do SPLL

Helšus Jaroslav předseda donkeypub@quick.cz

1.6.1990

Holub Jiří ing. viceprezident,

tiskový mluvčí

vrchní velitel pivních milicí

holubj@sce.cz

1.6.1990

 Spousta Jan tiskový mluvčí

tajemník

 bikercenda@seznam.cz

jan.spousta@sppl.cz

Svoboda Jindřich člen předsednictva

20.7.2000

Hladík Petr revizor hladik@sce.cz

1.11.2000

Sadil Zdeněk člen předsednictva sadilovi@seznam.cz

20.7.2000

Sadilová finanční referentka sadilovi@seznam.cz

1.11.2000

zapisovatelka
Vaněk Miroslav člen předsednictva

29.1.1993

Blahout Michal ing. historik – statistik michal.blahout@dektrade.cz

1.11.2000